Bát Tự là hạt giống của Nghiệp trong quá khứ

Tại thời điểm (năm, tháng, ngày, giờ) chúng ta sinh ra, đó chính là lúc hạt giống của Nghiệp trong quá khứ được gieo ở kiếp sống hiện tại và nó được thể hiện trong Lá số Bát Tự chúng ta.

Có những người tại thời điểm được sinh ra đã sở hữu một Lá số Bát Tự Tốt; có những người thì chỉ được một Lá số Bát Tự Trung bình, và có những người thì phải gánh một Lá số Bát Tự Xấu, tương đương với 3 loại: Hạt giống Tốt; hạt giống Trung bình và hạt giống Xấu.

Nếu bạn tìm hiểu Phật Pháp bạn sẽ thấy: “Nghiệp” của chúng ta là những ý nghĩ, lời nói và hành động mà chúng ta gieo hằng ngày.

Khi chúng ta gieo những ý nghĩ, lời nói và hành động Tốt thì khi đó những hạt giống Tốt sẽ được hình thành => Hay chúng ta còn gọi đây là Nghiệp Tốt.

Còn khi chúng ta gieo những ý nghĩ, lời nói và hành động Xấu thì khi đó những hạt giống Xấu sẽ được hình thành => Hay chúng ta còn gọi đây là Nghiệp Xấu.

Và trong cuộc đời của chúng ta sẽ luôn luôn gieo những hạt giống Tốt có, Xấu có. Đến cuối cuộc đời, những hạt giống này sẽ được cộng lại với nhau (hay chúng ta còn gọi là Cộng Nghiệp). Nếu ai có nhiều hạt giống Tốt thì người đó sẽ có một hạt giống TỐT NỔI TRỘI. Nếu ai có nhiều hạt giống Xấu thì người đó sẽ có một hạt giống XẤU NỔI TRỘI.

Và khi chúng ta chúng ta chết đi, sẽ có một đấng tối cao nào đó scan (quét) toàn bộ cái thùng hạt giống này của chúng ta, để sắp xếp thành một kịch bản, hay một hồ sơ, hay trong Đạo Phật gọi là “Nghiệp Lực Thiện Ác”. Trong mỗi hồ sơ này sẽ được mã hóa những thông tin về: ngoại hình, tính cách, điểm mạnh, điểm yếu, tài năng, sức khỏe, những hành trình sẽ đi, những cơ hội sẽ có, những thách thức phải đối mặt, những bài học phải hoàn thành…

Hạt giống đó, kịch bản đó, hồ sơ đó, sẽ được gieo xuống, hay trong Đạo Phật gọi là “đi tái sinh chuyển kiếp” tại thời điểm (năm, tháng, ngày, giờ) chúng ta sinh ra, tại thời điểm chúng ta chui ra khỏi bụng mẹ và hít hơi thở đầu tiên – và đó là thời điểm chúng ta được nạp mật mã của số mệnh.

Lá số Bát Tự sẽ cung cấp cho chúng ta những Mật Mã về Số Phận để chúng ta khai thác những Hạt giống Tốt và loại bỏ đi những hạt giống Xấu. Và khi chúng ta biết được bí mật này thì chúng ta sẽ muốn gieo những hạt giống Tốt ở kiếp sống này!

Dúng! Tất cả những điều này chính là NGHỆ THUẬT C.H.Ế.T!

Bạn yên tâm là không có là số Bát Tự nào đẹp hoàn toàn và cũng không có lá số Bát Tự nào xấu hoàn toàn! Điều chúng ta cần là hiểu về Vận Mệnh của mình thông qua Bát Tự để kiến tạo cuộc đời đáng mơ ước của mình!

P/S: Giữ kết nối với Phan Thiên Ân để hiểu hơn về Vận Mệnh của mình bạn nhé!

– Th.S Phan Thiên Ân –
Chuyên gia Mệnh lý Bát Tự & Phong Thủy

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top